LogcocTrading

Logcoc - Mã cổ phiếu có mô hình tạo đáy cập nhật ngày 14/12/2022

HOSE:LDG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
Sau một thời gian dài dowtrend cùng thị trường, mã cổ phiếu LDG có dấu hiệu chững lại thoát khỏi xu hướng giảm. Khả năng đây là điểm mua tốt cần quan sát, theo dõi và xuống tiền.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.