ChungKhoanVietMy

Cổ Phiếu #LDG - Cẩn trọng giá hiện tại khi đang nắm giữ

HOSE:LDG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
#LDG - Công Ty CP đầu tư LDG | LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
-------------------
💰Đánh giá về mặt tài chính thì doanh thu năm 2020 tăng gần 77% nhưng thu nhập ròng giảm 98% so với năm 2019.

Tổng tài sản hiện tại tầm khoản 4k tỷ/ nợ ngắn hạn cần phải trả là 2.4k tỷ. Vẫn ổn để chúng ta kỳ vọng nguồn tài chính còn tốt trong thời gian tới.

Hệ số thu nhập của LDG thấp chỉ đạt 0.39% cho năm vừa rồi, bình quân trong 5 năm vừa qua là hơn 14% (tốt). Chỉ có năm vừa rồi có thể do Covid nên tình hình công ty có hơi ngộp nước.

💹 Góc biểu đồ:
Xu hướng giá trong ngắn hạn hiện tại vẫn cho tăng rõ, nhưng hãy lưu ý ở xu hướng dài hạn hơn thì ở vùng 7500 - 8000k này đang là một bức tường khá cứng, và có một số dấu hiệu nhà đầu tư đã thoát vị thế tại vùng này. Đó là một điều đáng lưu tâm. Chỉ khi nào giá thật sự thoát khỏi vùng 8000k chúng ta mới kỳ vọng mở mức giá xa hơn là 11500. Nhưng hiện tại vẫn chưa.

Mốc quan trọng thứ hai: vùng 5000 - 5500, nếu giá về tạo đáy vùng này, thì chúng ta có thể mua thêm để trung bình giá. Nhưng điều lo lắng ở đây là xu hướng giá tăng nhỏ hiện tại không giữ chân được giá ở vùng này, thì giá sẽ tiếp tục giảm theo xu hướng lớn, xu hướng dài hạn trươc đó. Khi đó, một thoái vị của công ty bắt đầu.

Hy vọng giá sẽ không tạo đỉnh tại vùng giá hiện tại 7500 - 8000, để tạo mô hình vai đầu vai. Khả năng đảo chiều rất cao.

📌Vài lưu ý và khuyến nghị:
- Nếu đã mua cổ phiếu ở thời điểm trước, giá vẫn còn thấp thì có thể giữ. Kỳ vọng gần là 7500 - 8000. Xa hơn là 11500 (nhưng chờ phá hẳn hôi).
- Nếu giá tạo đỉnh tại vùng 7500 là rất nguy hiểm vì giá ko thể phá nổi 8700, và tạo mộ hình Vai Đầu Vai, khi đó có thể giá sẽ đảo chiều thành một xu hướng giảm, vì vậy: cần thoát vị thế tại đây để an toàn nhất.
- Nếu chưa mua: có thể chờ đợi và quan sát thêm tại vùng 8000 - 9000, khi giá đã phát thật sự, vào mua cũng chưa muôn. Có thể lợi nhuận sẽ không cao hơn khi mua ở hiện tại, nhưng an toan hơn. Đầu tư không lỗ vốn coi như là đã có lợi nhuận rồi.
VÀI QUAN ĐIỂM CÁ NHÂM!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.