ScorkingBig

LDG - Xu hướng ngắn

Giá lên
HOSE:LDG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
160 lượt xem
0
Xu hướng ngắn hạn - Tính theo khung thời gian là NGÀY thì LDG đang bước vào sóng 3 của mô hình sóng Elliot - đã phá kháng cự vùng 6610-6750, ngày hôm nay cũng đã test lại vùng 6750 nên có dấu hiệu tăng. Đỉnh sóng 3 thì có 2 mức: đầu tiên là gặp kháng cự ở 8000, nếu vượt qua được thì tiến đến 8740 vào tuần 13/10/2021. Ko vượt được thì sẽ bị đánh xuống và bước vào sóng thứ 4