ScorkingBig

LDG - Xu hướng ngắn

Giá lên
HOSE:LDG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
Xu hướng ngắn hạn - Tính theo khung thời gian là NGÀY thì LDG đang bước vào sóng 3 của mô hình sóng Elliot - đã phá kháng cự vùng 6610-6750, ngày hôm nay cũng đã test lại vùng 6750 nên có dấu hiệu tăng. Đỉnh sóng 3 thì có 2 mức: đầu tiên là gặp kháng cự ở 8000, nếu vượt qua được thì tiến đến 8740 vào tuần 13/10/2021. Ko vượt được thì sẽ bị đánh xuống và bước vào sóng thứ 4

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.