dinhchien

59/127 mã rớt đồng loạt

Giá xuống
BINANCE:LINAUSDT   LINA / TetherUS
Chỉ báo volume spike dò tín hiệu tăng giảm của 127 mã Binance Future.
- 59/127 mã rớt giá đồng loạt có khối lượng giao dịch hiện tại lớn hơn 4 lần đường trung bình động khối lượng 20 nến quá khứ.
>>> Chọn bất kỳ mã yêu thích bán theo số đông.