Thaiteamtrader

ý tưởng #LINAUSDT muốn vùng cung ứng

BINANCE:LINAUSDT   LINA / TetherUS
#LINAUSDT đã hình thành đáy đôi gần với mức hỗ trợ hàng ngày tại khu vực 0,01 đô la. Đây là một mô hình kỹ thuật tăng giá cho thấy thị trường đang trải qua giai đoạn hợp nhất và người mua đang can thiệp để hỗ trợ giá ở các mức quan trọng.

Hiện tại, thị trường đang cố gắng tạo ra một động lực mới để kiểm tra lại vùng cung tại khu vực 0,015 đô la. Nếu giá của LINAUSDT vượt qua được vùng cung này, thì có khả năng thị trường sẽ tiếp tục có xu hướng đi lên. Điều này có thể tạo cơ hội cho các vị thế mua mới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.