hangocan06102011

LINAUSDT xu hướng đang tăng, có thể lên tiếp tục

BINANCE:LINAUSDTPERP   LINA / TetherUS PERPETUAL FUTURES
BUY
xu hướng đang tăng, có xu hướng đang tăng, có thể lên tiếp tụcthể lên tiếp tục
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.