cuongputer

BÁN MATIC/BTC trong xu hướng Altcoin suy yếu

cuongputer Cập nhật   
BINANCE:LINKBTC   ChainLink / Bitcoin
Vài tuần vừa qua vị thế của Altcoin đã giảm mạnh so với BTC.
Hiện tại cặp MATIC/BTC đang nằm trong 1 kênh giá giảm và có điểm Short đạt lợi nhuận mục tiêu 3R theo kênh giá.
Chi tiết điểm vào lệnh - thoát lệnh như mô tả trên biểu đồ
Giao dịch đang hoạt động
Giao dịch được đóng thủ công:
Đã tạo ra 2 range mới nhưng cả 2 đều chạm điểm vào lệnh ===> thoát lệnh thủ công

Nếu vào lệnh đúng thời điểm giá thường đi rất nhanh chứ không thể test điểm vào lệnh 2 lần ở 2 range khác nhau như vậy. ==> Thoát lệnh thủ công ở mức Hòa vốn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.