BINANCE:LINKPERP   LINK Perpetual Futures Contract
Thị trường rất xấu, vẫn là mô hình 2 đỉnh trên khung H4, cơ hội để bán khống, TP an toàn là 23.7

Bình luận