BINANCE:LINKPERP   LINK Perpetual Futures Contract
Giá chạm KL cản trên, xác nhận dấu hiệu giảm để Short xuống

Xét 2 khung H1 và M15. H1 thấy giá lên KL cản có dấu hiệu Volume tăng giảm
Vào M15 đợi giá break qua KL tăng thì Short xuống

Bình luận