tongdaiforex

LINK - Mô hình cái nêm (Ngày 1/4/2021)

Giá lên
COINBASE:LINKUSD   Chainlink
Trong một bối cảnh thị trường tiền mã hóa đang bắt đầu khởi sắc trở lại khi tất cả đồng loạt chuyển sắc xanh thì đồng LINK cũng không ngoại lệ. Bởi vì sao ư? hãy theo tôi đi vào phân tích sau.

Nhìn vào biểu đồ nến 4h chúng ta có thể thấy

Biểu đồ nến của đồng LINK đã xuất hiện mô hình giá cái nêm. Đây là một dạng phục hồi hoặc tích lũy của giá sau một xu hướng mạnh. Về mặt hình thái, mô hình Nêm là một kênh giá hẹp dần với 2 đường Hỗ Trợ và Kháng Cự hội tụ về một điểm bên phải. Mô hình kết thúc khi giá phá vỡ Kháng Cự hoặc Hỗ trợ tạo một xu hướng mới. Và sau khi phá vỡ mô hình giá thì khả năng cao giá bắt đầu hình thành xu hướng theo chiều phá vỡ. Vì vậy một xu hướng tăng trong tương lai sẽ được diễn ra.

Nhưng hiện tại chỉ báo RSI nằm ở vùng quá mua. Đây là vùng mà thị trường có khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng, vì thế hiện tại vị thế BUY tại đây chưa phải là điểm vào tốt nhất. Để có một xu hướng tăng vững chắc tôi tin rằng giá sẽ quay lại retest mô hình giá cái nêm vừa phá vỡ sau đó mới có nhiều động lực hơn để tiếp tục tăng ngay sau đó.

Đây là nhận định cá nhân của tôi về đồng LINK các bạn có thể xem chi tiết trong phần thảo luận nằm trong mục chữ ký. Chúc các bạn có những điểm vào lệnh đẹp mang về lợi nhuận cho mình.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.