RobertDinh258

Thật kiên nhẫn khi thị trường chưa thấy ló rạng sự sáng sủa

Giá xuống
BINANCE:LINKUSD   ChainLink / US Dollar (calculated by TradingView)
Có ai bắt mình phải mua cao đâu, chờ vùng giá 12 thôi nào

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.