dinhquanglong

Thật kiên nhẫn khi thị trường chưa thấy ló rạng sự sáng sủa

Giá xuống
BINANCE:LINKUSD   ChainLink / US Dollar (calculated by TradingView)
Có ai bắt mình phải mua cao đâu, chờ vùng giá 12 thôi nào