longkuz

LONG LINK/USDT - TARGET 40 - 50%

Giá lên
BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
LINK/USDT phá trendline thể hiện xu hướng tăng trên D1
Đặt lệnh LONG LINK/USDT khi giá test trendline hoặc dca bình quân giá thấp khi nến D1 ngày 7/1 kết thúc.
Target kì vọng 45%

Happy trading - Safety Life
Bình luận: LINK còn 1 tí nữa là chạm dừng lỗ, đang bật tăng mạnh. Pha test trend khá kinh đỉnh. vẫn giữ target cũ
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: LINK đạt target 45%. Done nhé mọi người

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.