tritai

Link Usd. Xu hướng up trend

Giá lên
BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
Chainlink phá trendline xu hướng và retest lại trendline. tăng mạnh lại. Chờ Chainlink qua vùng cản 13$ sé tiến về target $16 và $20 sau đó.
Bình luận: Chờ nến D1 mà đóng cửa trên vùng $13 chúng ta xem xét buy

Bình luận

cham vùng 16$ link giam manh
Phản hồi