Trongvinh-FA25

LINKUSDT - CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TUẦN 18-22.11

Giá lên
BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
Thân chào anh em,

Mọi chuyện đã diễn ra như dự định, giá đã về vùng mua, chúng ta kích hoạt lệnh mua khi có 2 điều kiện:
+ Giá chạm vùng mua 2.7-2.8
+ Xuất hiện một setup tăng giá đẹp như Pinbar , Fakey tại vùng giá mua
Thường tôi sẽ không đặt một lệnh limit ngay tại vùng mua, vùng giá mua là vùng mà chúng ta kỳ một một hành động giá tốt để kích hoạt điều kiện để vào lệnh, nếu giá xuyên thủng vùng này chúng ta xác nhận vùng mua thất bại, nếu giá xuất hiện một setup tăng giá đẹp là chúng ta có đủ điều kiện để vào lệnh và hạn chế được các rủi ro.
Chúng ta cùng xem giá hành động ntn tại vùng mua chúng ta xác định nhé:

Context Market: Link đã thoát khỏi tam giác tăng mà chúng ta xác định tuần trước, sau khi thoát khỏi tam giác tăng chúng ta thấy Link đang hình thanh mô hình sóng Wolfe abcde với sóng e thoát khỏi đường kênh giá của hai sóng ac tạo một cú phá vỡ giả.

Signal: Chúng ta thấy sau khi giá bị đẩy xuống vùng 2.6 ngay lập tức bò xuất trận đẩy giá lên vùng 2.7, xuất hiện một bullish Pinbar tại vùng mua xác định của chúng ta 2.7-2.8.

Strategy: Chúng ta kích hoạt lệnh mua tại vùng này theo chiến lược phân bổ như sau:
+ Mua 30% khối lượng tại vùng 2.65-2.70 và đặt SL tại 2.55
+ Nhồi thêm khối lượng khi giá phá vỡ đỉnh gần nhất 3.15

Goodluck and happy trading---------------------------------------------------------
🔴 YouTube: https://www.youtube.com/c/TrongvinhFA25
🟢 Đào tạo PTKT: https://rg.link/FsH2CTK
🟡 Community: https://t.me/Trongvinh_FA25