BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
20 lượt xem
0
XH chính: tăng
Đảo chiều: Chưa - Đánh tiếp diễn
Entry: SMA
TP: SMA
SL: Râu nến phá SMA

Bình luận