NhatHoai

Chainlink LINKUSDT

Giá lên
BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
Chainlink LINKUSDT Binance H4
Hôm qua không có kèo cho LINK

Giá bắt đầu phá vỡ lên khỏi cú nén giữa đường kháng cự và đường ema, như vậy ta có 1 Setup phá vỡ đường kháng cự. Có thể buy được với 1/2 vị thế, do chưa tồn tại xu hướng tăng. Chốt lời bảo thủ tại swing high gần nhất. Đặt lệnh và chờ câu trả lời từ thị trường

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.