canhlinh

LINK rất cần một nhịp đẩy của BTC

Giá xuống
BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
Giá đang giao động trong tam giác. Chỉ cần một đẩy tay nhẹ nhàng của BTC để em ấy rơi xuống hố.
- Short now
- Stop loss: 1.98$
- TP1: 1.82$
- TP2: 1.7$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.