JamesCrypto68

Short, mục tiêu 25%

Giá xuống
JamesCrypto68 Pro Cập nhật   
BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
1/ Hình hành mô hình cái nêm.
Short TP1: 25% - 2.2 usd
Short TP2: 35% - 2 usd
Cutloss > 3.3usd

2/ RSI D1 tạo phân kỳ âm.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã đạt 11%. Có thể chốt lời hoặc đặt Stop-Limit và nâng dần.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã đạt 15%
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đạt target 23%
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đóng lệnh, đã đạt 30%

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.