JamesCrypto79

Short, mục tiêu 25%

Giá xuống
BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
1/ Hình hành mô hình cái nêm.
Short TP1: 25% - 2.2 usd
Short TP2: 35% - 2 usd
Cutloss > 3.3usd

2/ RSI D1 tạo phân kỳ âm.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đã đạt 11%. Có thể chốt lời hoặc đặt Stop-Limit và nâng dần.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đã đạt 15%
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đạt target 23%
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đóng lệnh, đã đạt 30%

Ý tưởng liên quan