phongvetienhanh

NHẬN ĐỊNH ĐỒNG LINK, BÀI TỐT NGHIỆP KHOÁ HỌC BACS EASYTRADING.

OKX:LINKUSDT   Chainlink/Tether
+ Trên khung 4H ta nhận thấy LINK /USDT đã breakout khỏi nêm giảm giá với volume khá tốt và đang test lại trendline.

+ Trước đó giá đã rớt khỏi vùng hỗ trợ quan trong và hoán đổi thành kháng cự theo chart. Vì vậy LINK cần break đường kháng cự này để tạo được nhịp tăng vững chắc.

Sau khi giá break out khỏi vùng kháng cự ta vào lệnh như sau:

- Entry 1: 28.4
- Entry 2: 25.38
- Stop loss: 24
- Take Profit 1: 31.57 . Chốt 40%
- Take Profit 2: 39.61 . Chốt 30%
- Take Profit 3: 46.46 . Chốt 30% còn lại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.