BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
dựa theo xu hướng mới thị trường uptren có thể đã được khỏi động, theo ý kiến chủ quan và tích cực thì mốc gần nhất Link sẽ chạm là 27$ sau đó sẽ có sự điều chỉnh trước khi tiếp tục chạm mốc 36$.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.