NguoiHuongDanDauTu

Share kèo miễn phí cho ae margin

BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
Long hoặc Buy con Linh này ở mốc giá này, stoploss nếu hỗ trợ bị vỡ, chốt tại đỉnh cũ 14,4. chúc các bạn kiếm dc nhìu lợi nhuận, follow để ăn nhiều kèo hơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.