Trader-Pro-48

Kèo Link cho nguyên ngày 7/9

Trader-Pro-48 Cập nhật   
BINANCE:LINKUSDT.P   ChainLink / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Kèo Link ngắn hạn ngày 7/9 theo M15

Tiếp bước Btc về hỗ trợ và bật tăng
Btc giảm đột ngột kéo theo coin đồng loạt về vùng hỗ trợ ngắn hạn, Sáng nay Link đang có điểm mua ngắn hạn tiếp bước cho đà tăng giá

Mua quanh vùng giá : 34.4 $

Nếu sợ có thể chốt quanh vùng : 41$ - 53$

Khả năng cao là lệnh này giữ cho nguyên ngày theo đà tăng Btc

Chúc ae ngày mới lại thắng lợi
Giao dịch đang hoạt động:
Chốt ngắn hạn ở giá 34.954 nhé cả nhà
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.