BINANCE:LINKUSDTPERP   ChainLink / TetherUS PERPETUAL FUTURES
BINANCE:LINKUSDTPERP

LINK trong vai ông chồng bất lực đã thực sự đứng nhìn altcoin bay trong khi bản thân thì hình thành cú nén giữa đường hỗ trợ và đường ema . Cú nén rất chặt, vào thôi !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.