BINANCE:LINKUSDTPERP   ChainLink / TetherUS PERPETUAL FUTURES
BINANCE:LINKUSDTPERP

LINK trong vai ông chồng bất lực đã thực sự đứng nhìn altcoin bay trong khi bản thân thì hình thành cú nén giữa đường hỗ trợ và đường ema . Cú nén rất chặt, vào thôi !