stonetradecoin

LINK khung h4 - momentum rất ổn!

Giá lên
OKX:LINKUSDT.P   LINKUSDT Perpetual Swap Contract
LINK đã có một động lực tăng rất kinh khủng kể từ tuần trước, nhảy từ 4,8 đô la lên mức cao nhất mọi thời đại là 8,6 đô la.

Mặc dù chúng ta có thể thấy sự phân kỳ giảm giá trên chỉ báo RSI 4 giờ, nhưng bên cạnh đó, rõ ràng khối lượng giao dịch đang tăng mạnh, việc LINK đạt tới $ 10 có vẻ thực tế, tất nhiên là có thể xảy ra điều đó sau một chút điều chỉnh trong ngắn hạn.

Đừng để phân kỳ giá đánh lừa!!


Stone Trade Coin,


Ngoài ra mình có tạo mục thảo luận về Crypto tại - Bên dưới

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.