vuongdq2121

LIT KÈO LONG, Nến ngày mới chạy

Giá lên
BINANCE:LITBTC   LIT / Bitcoin
63 lượt xem
4
LIT KÈO LONG, Nến ngày mới chạy
Con này mới nhú thôi nến giờ đã break khỏi trend, RSI cho form mua

Bình luận