supertradingman

Xu hướng cổ phiếu Lockheed Martin ngày chia cổ tức 30-08-201

NYSE:LMT   Lockheed Martin Corporation
Đây là xu hướng dự đoán dự trên tình hình tăng trưởng của CP LMT trong thời gian qua thông qua Hồi quy tuyến tín, các bạn tham khảo qua, muốn biết thêm chi tiết về cổ phiếu này PM mình.
Cp LMT đang có lợi thế do các bất ổn về chính trị toàn cầu, chiến tranh kinh tế sẽ kéo theo chạy đua vũ trang, LMT đang rất tiềm năng.

Bình luận