GKFXPrimeVN

Lockheed Martin (LMT) đón đầu đợt sóng mới!

Giá lên
NYSE:LMT   Lockheed Martin Corporation
Tình hình kinh tế Mỹ và các đồng minh đang trong chu kỳ tốt. Tuy nhiên, an ninh là thách thức trong thời đại mà các nước đối thủ không ngừng cải thiện năng lực quân sự. Chính vì thế, Mỹ và đồng minh liên tục mua sắm vũ khí => Lockheed Martin bán được nhiều vũ khí, lợi nhuận và doanh số đều tăng. Cổ phiếu LMT trong mọi khung thời gian đều tăng rất ấn tượng. Mục tiêu chốt lời khá cao, đòi hỏi sự kiên nhẫn. Anh em tham khảo nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.