GameonVentures

LOOM - Sóng 5 cụt, vùng mua quá tốt cho x2

Giá lên
GameonVentures Cập nhật   
BINANCE:LOOMBTC   Loom Network / Bitcoin
Mặc dù Loom chưa đi hết target giảm (khu vực đáy được xác định khoảng 500 sts), tuy nhiên Loom đã gần như phản ứng cùng thị trường bằng việc tạo khu vực sóng 5 fail với vùng 2 đáy tại khu vực 1020.

Đây là tín hiệu rất tốt, hiện khu vực sóng tăng trở lại đầu tiên Loom đang tạo sóng Elliott Leading, hiệu chỉnh xong khu vực này sẽ là vùng tăng giá mạnh mẽ trong thời gian 2 tuần tới.

Chúng tôi khuyến nghị bạn giao dịch các lệnh như sau:

EP: 1123 - 1190
(PO => SL and Buy at 505 - 510)
TP: 2700
TG: 3700

Còn bạn, bạn hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới, like và subcribe nếu bạn thích nhé, xin chân thành cám ơn!

Team Trade+
Bình luận:
Tăng đều và tốt, sóng tăng tiếp diễn
Bình luận:
up and up

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.