BINANCE:LRCBTC   Loopring / Bitcoin
Buy trong sóng hiệu chỉnh, xu hướng chính vẫn là xu hướng giảm

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures