BINANCE:LRCBTC   Loopring / Bitcoin
Buy trong sóng hiệu chỉnh, xu hướng chính vẫn là xu hướng giảm