Da_Vinci

LSS_KHỐI LƯỢNG CẠN KIỆT CHỜ PHIÊN BÙNG NỔ.

Giá xuống
HOSE:LSS   CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Cổ phiếu LSS đã giảm gần 60% kể từ vùng đỉnh tháng 7/2016. Giá hiện tại đang ở vùng đáy của năm 2015, liệu đây đã là đáy hay xu hướng xuống vẫn tiếp diễn ???
Trên biểu đồ chúng ta có thể thấy giá đang nằm dưới tất cả các đường MA cơ bản, xu hướng xuống đang tiếp diễn. Tuy nhiên khối lượng đang cạn kiệt và đây là một điểm đáng chú ý. Trong thời gian tới chúng ta sẽ chờ đợi một phiên bùng nổ về khối lượng để xác nhận sự quan tâm của nhà đầu tư về cổ phiếu này.
Khi cổ phiếu có dấu hiệu tăng về khối lượng và giá đi lên cắt qua đường MA10 tuần thì đó là tín hiệu tích cực cho một xu hướng tăng mới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.