canhlinh

LTC giá thơm ?

Giá lên
COINBASE:LTCBTC   Litecoin / Bitcoin
88 lượt xem
1
Nhìn vào đồ thị tuần. LTC đang rơi vào vùng mua đẹp. Cân nhắc múc hold. Chúc may mắn.

Bình luận