Suka1708

LTCU19 BITMEX SCALPING

BITMEX:LTCU19   None
Suka đã cập nhập liên tục em này 2 tuần và chưa trật nhịp nào.
Hy vọng tuần này vẫn nằm trong kế hoạch.
Chúc anh chị trading nhiều lợi nhuận.
Bình luận: Khớp TP 7325.
Anh chị có thể chốt hết ở đây hoặc dời Stoploss chốt bớt 50% bảo toàn lợi nhuận.
Chờ quan sát tiếp.
Bình luận: Chà chà phi hơi cao. Hehe
Khớp 7590 rồi nhé. Done toàn bộ kèo Long.
Bình luận: Vòng SHORT lại khớp TP 7325 72xx 😍
Lại đi đúng nhịp.
LTCU19 ngoan quá