Suka1708

LTCU19 BITMEX SCALPING

Suka1708 Cập nhật   
BITMEX:LTCU19   None
Suka đã cập nhập liên tục em này 2 tuần và chưa trật nhịp nào.
Hy vọng tuần này vẫn nằm trong kế hoạch.
Chúc anh chị trading nhiều lợi nhuận.
Bình luận:
Khớp TP 7325.
Anh chị có thể chốt hết ở đây hoặc dời Stoploss chốt bớt 50% bảo toàn lợi nhuận.
Chờ quan sát tiếp.
Bình luận:
Chà chà phi hơi cao. Hehe
Khớp 7590 rồi nhé. Done toàn bộ kèo Long.
Bình luận:
Vòng SHORT lại khớp TP 7325 72xx 😍
Lại đi đúng nhịp.
LTCU19 ngoan quá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.