Suka1708

LTCBTC LTCU19 BITMEX

Suka1708 Cập nhật   
BITMEX:LTCU19   None
Hẹo.
Bình luận:
Như đã cập nhập altsbtc chạy khá xấu.
Đã khớp TP 6740.
Chúng ta chờ phá hộp dưới nào.
Lệnh này dời stoploss về entry nữa là từ win đến win.
Chúc anh chị trading nhiều lợi nhuận.
Bình luận:
Cây râu mới tới 6590. Chúng ta chờ theo dõi xem phá hộp không nào.
Chúc mừng anh chị có lợi nhuận.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.