tienminhnguyen

LTC sẽ lên $150

Giá lên
COINBASE:LTCUSD   Litecoin
Tôi có niềm tin vè LTC, nó sẽ nhanh chóng về giá $150 và không thể nào xuống dưới $100 một lần nữa.