mayquanxi

LTCUSD ELIOT 5wave đã hình thành, đang trong sóng điều chỉnh ABC

Giá xuống
BITFINEX:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
LTC kết thúc sóng tăng ELIOT và đang đi vào điều chỉnh.
Vùng giá giao động 67-87 xung quanh fib 236 và tiếp cận 382 xu hướng giảm ngắn hạn.
Chiến lược: SELL ngắn hạn khi giá đến điểm B và khối lượng giao dịch giảm so với đợt tăng trước đó.
take profit: 70 gần điểm fib 382
stop loss: Giá vượt đỉnh cũ