NgocHaiPearlie

LTCUSD - Breakout trendline tiếp tục giảm.

Giá xuống
NgocHaiPearlie Premium Cập nhật   
BITFINEX:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
Giá breakout trendline và tiếp tục xu hướng giảm.
Vừa có thông tin Facebook cấm quảng cáo về ICO , Bitcoin ... đã làm cho thị trường crypto giảm đáng kể.
Bình luận:
đã giảm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.