tienminhnguyen

Chiếc cốc này liệu có áp đảo được phe Gấu

Giá lên
BITTREX:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
Mô hình chiếc cốc đã dần hình thành, Kỳ vọng $200 trong tuần đầu tháng 1/2022

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.