BachKimNguyen

LTC ngày 07/10/2019

Giá xuống
COINBASE:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
1/Đồ thị 4H : vậy là giá LTC không đi đến hết kênh giá như nhận định mà chỉ dừng lại ở mốc giá 57,5 (vẫn phù hợp với mô hình sóng wolfve wave). Hiện tại, cây nến 19h ngày 06/10 vẽ 01 cây nến đỏ và râu nến dưới dài kèm volume cao ( cho thấy dòng tiền bắt đáy mạnh) cho thấy dấu hiệu giá sẽ hồi lên trong ngày hôm nay. Dự báo giá sẽ di chuyển trong bộ nến inside bar với cây nến mẹ là cây nến 19h ngày 06/10. Do đó, có thể vào lệnh short khi giá hồi lên các mốc giá 56-57
2/Đồ thị D : cây nến hôm qua là cây đỏ dài râu dưới ngắn kèm volume cao (nhưng thấp hơn cây nến 30/9) cho thấy lực bắt đáy yếu. Do đó khả năng cao giá chỉ hồi lên rồi quay lại xu hướng giảm
P/S : hiện tại giá đã hình thành xong mô hình sóng wolfve wave do đó giá sẽ ttiếp tục xu hướng giảm đến mốc giá 50