COINBASE:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
a ngỗng sửa cho em