VFITeam

Litcoin đang có dấu hiệu tăng giá khá đẹp

Giá lên
BITFINEX:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
Litcoin đang có dấu hiệu tăng giá khá đẹp, và đang có cản gần nhất tại 90$

Break 90$ và đóng nến W1 trên 90$ sẽ cho dấu hiệu tăng giá cực kì tốt

Kèm theo H4 LTC/USD có MA50 cắt MA200 => dấu hiệu rất tốt cho tăng giá

Cùng buy LTC/USD nào anh em

VFI team
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.