COINBASE:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
1/Đồ thị 4h : sau khi giảm giá theo mô hình ABCD harmonic , LTC đã chạm kênh giá và bật lên tiếp tục đi ngang với range giá từ 55,5-57. Hiện tại, RSI vần nằm trên trend tăng và giá đã chạm vào kênh giá dưới nên khả năng cao sẽ có sóng hồi chạm kênh giá trên ở khung giá 59-60 tạo điểm 5 của mô hình sóng Wolfve wave đảo chiều tại đây
2/ Đồ thị D : LTC/USD đã vẽ 1 cây nến pinbar vào ngày hôm qua với volume khá tốt cho thấy hôm nay giá sẽ tăng về kênh giá trên như nhận định đồ thị 4H
Dự báo :
- Có thể canh short tại khung giá 59-60
- Nếu bạn nào thích mua thì có thể mua tại mức giá 55-56 để bán tại kênh giá trên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.