NguyenThang33

LTC - Hình thành mô hình tam giác

Giá xuống
BITFINEX:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
Giá hình thành hai đáy trong tam giác, trong ngắn hạn có thể vào lệnh Short. Nếu giá phá mô hình thì sẵn sàng lệnh Long.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.