NguyenThang33

LTC - Hình thành mô hình tam giác

Giá xuống
BITFINEX:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
Giá hình thành hai đáy trong tam giác, trong ngắn hạn có thể vào lệnh Short. Nếu giá phá mô hình thì sẵn sàng lệnh Long.