tongdaiforex

LTC - Cơ hội từ mô hình giá chiếc cốc và tay cầm (Ngày 6/5/2021)

Giá lên
COINBASE:LTCUSD   Litecoin
Đồng Litecoin ở khung thời gian 1h đã xuất hiện một trong những dạng mô hình giá kinh điển của giới giao dịch là mô hình cốc và tay cầm. Mô hình này luôn được các nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm quan tâm đặc biệt sau khi nó được hình thành.

Mô hình cốc và tay cầm (Cup and Handle) là một mô hình giá xuất hiện trong xu hướng tăng của thị trường. Mô hình có cấu tạo gồm 2 phần là cốc (Cup) và tay cầm cốc (Handle). Phần cốc có hình dạng giống với chữ U, là một sự điều chỉnh giảm nhẹ của giá sau đó chạm đáy cốc rồi tăng nhẹ trở lại. Tiếp theo là phần tay cầm là một sự hồi giá nằm về phía bên phải của cốc. Sự giảm giá này diễn ra nhanh hơn và giảm ít hơn phần cốc nên thường có dạng chữ v. Mô hình cốc và tay cầm hoàn thành khi giá phá vỡ đỉnh bên phải của cốc và đi lên.

Quan sát biểu đồ của Litecoin thì giá các khung tuần, ngày, 4h đang có sự điều chỉnh giảm nhẹ về mốc 324 - 331$ cũng thật trùng hợp khi đó là miệng cốc (vùng hỗ trợ). Từ đó suy ra giá có khả năng cao tiếp tục bật tăng khi chạm vào vùng cản này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.