BITTREX:LTCUSDT   Litecoin / Tether
D1 xuất hiện mô hình nến cho thấy giá sẽ hồi về vùng mất cân bằng ban đầu.
Mua mạnh ở D1 hợp lệ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.