Phamdong1969

LTC/USDT 1D đang co lại trong một tam giác củng cố xu hướng

Giá lên
BINANCE:LTCUSDT   Litecoin / TetherUS
Cặp giao dịch LTC/USDT ( dự liệu trên sna2 Binance đang co lại trong một tam giác giá
nếu phá cạnh trên của tam giác khoảng 36$ thì hướng tới 48 - 50$
Nếu phá cạnh dưới tam giác tại vùng 29$ thì đáy cũ 21$ là đích đến
Chúng tôi nghiêng về hướng giá tăng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.