Trader-Pro-48

LTC - vùng mua có thể xem xét

Giá xuống
BINANCE:LTCUSDT   Litecoin / TetherUS
BTC và coin top đang cầm cự, và đang có đợt phục hồi ngắn hạn. Khả năng sắp tới ltc có thể giảm điểm tiếp. Vùng mua ae có thể xem xét quanh mức 58-61
trước khi test lại các cảng hiện tại 77 để bứt phá tiếp, hiện tại thì cứ bám sát theo thị trường, không dám phân tích dài hơn

Hãy LIKE để ad có thêm động lực ra các Phân tích khác hoặc comment về xu hướng bên dưới để mọi người cùng tham khảo nhé

Chúc ae luôn gặp thắng lợi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.