tranduy-invest

LTC/USDT 26/8/2021

tranduy-invest Pro Updated   
BINANCE:LTCUSDT   Litecoin / TetherUS
1. Thanh khoản, Cung/ Cầu D
2. Khối lệnh đặt hàng và lấp thanh khoản
3. Volume profile
Bình luận: 1. Biểu đồ được phân tích chỉ mang tính chất tham khảo và ý tưởng của riêng tôi.
2. Không kêu gọi tham gia Mua/Bán theo bằng mọi hình thức, và Tôi không hoàn toàn chịu trách nhiệm về khoản giao dịch, mua bán của bạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.