BINANCE:LTCUSDT   Litecoin / TetherUS
1. Thanh khoản, Cung/ Cầu D
2. Khối lệnh đặt hàng và lấp thanh khoản
3. Volume profile
Bình luận: 1. Biểu đồ được phân tích chỉ mang tính chất tham khảo và ý tưởng của riêng tôi.
2. Không kêu gọi tham gia Mua/Bán theo bằng mọi hình thức, và Tôi không hoàn toàn chịu trách nhiệm về khoản giao dịch, mua bán của bạn.

Bình luận

1. Biểu đồ được phân tích chỉ mang tính chất tham khảo và ý tưởng của riêng tôi.
2. Không kêu gọi tham gia Mua/Bán theo bằng mọi hình thức, và Tôi không hoàn toàn chịu trách nhiệm về khoản giao dịch, mua bán của bạn.
Phản hồi