Phamdong1969

LTC breakout trend giảm ngắn hạn

Giá lên
BINANCE:LTCUSDT   Litecoin / TetherUS
LTC mới Breakout trend giảm giá ở khung thời gian ngắn ( 1h )
vì đây là khung thời gian ngắn lên hiệu lực cũng không cao.
Mục tiêu hướng tới 62$ và 66$
Nếu có nến đóng dưới 52$ thì đợt tăng giá thất bại

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.