TungDuong1

LTC Short 91.7 tp/sl 85.8/94.72

Giá xuống
BINANCE:LTCUSDT   Litecoin / TetherUS
D1: RSI các đỉnh thấp dần
MACD chuyển đỏ
Mây bắt đầu chuyển đỏ
H4: RSI test trend chéo
Giá phá trend chéo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.