JaneDoan

LTC H4 Buy mô hình lá cờ

Giá lên
BITTREX:LTCUSDT   Litecoin / Tether
LTC Chốt lời tại 97-106
Bình luận: On The Move 👍
Bình luận: Các mức chốt lời theo Fibo
Bình luận: TP bằng chiều dài cán cờ 135.5
Bình luận: Mô hình VĐV chú ý mức giá tại đỉnh.
Bình luận: Chốt lời tại 130-131
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu