JaneDoan

LTC H4 Buy mô hình lá cờ

Giá lên
JaneDoan Cập nhật   
BITTREX:LTCUSDT   Litecoin / Tether
LTC Chốt lời tại 97-106
Bình luận:
On The Move 👍
Bình luận:
Các mức chốt lời theo Fibo
Bình luận:
TP bằng chiều dài cán cờ 135.5
Bình luận:
Mô hình VĐV chú ý mức giá tại đỉnh.
Bình luận:
Chốt lời tại 130-131
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.